Hans Rasmussen
???? - 1745

Hans Rasmussen 
???? - 1745
Ukendt
ca 1672 - 1735

Hans Rasmussen
???? - 1745
Ukendt
ca 1672 - 1735
gift: ikke eftervist
3 børn døbt i Skeby, Odense Amt
Tvillinger Født: dødfødte
Begravet: 25. november 1694
Anne Hansdatter Døbt: 3. maj 1696
Begravet: 17. oktober 1743 Østrup
Else Hansdatter Født: 29. juli 1702
Begravet: 13. december 1705
Else Hansdatter Døbt: 18. marts 1708
Begravet: 28. marts 1751 Skeby

Aages tip-tip-tip-tipoldefar Hans Rasmussen fandt vi i et arveskifte efter Mads Andersen dateret 4. marts 1721: Mads havde været gift med Hans Rasmussens datter Anne, der var Aages tip-tip-tipoldemor 

Vi har ikke med sikkerhed kunnet finde Hans døbt, men hvis han stammer fra Skeby er han muligvis Rasmus Møllers søn fra Gerskov, der blev døbt 25. februar 1666

Vi har ikke kunnet finde Hans gift, men vi har fundet i alt 5 børn efter ham i årene 1694 til 1708. Af disse 5 børn var der kun 2, der voksede op

Børnenes mor døde i september 1735, 63 år gammel

Hans, der var blevet gift igen, døde i maj 1745. Ved hans begravelse står der i kirkebogen i Skeby: 
Hans Rasmusen i Gierschou d: 27 Maÿ

Lidt om de 2 døtre der voksede op:

Anne fra 1696 var Aages tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Else fra 1708 blev 3. juledag 1735 gift med Jep Rasmussen. Parret bosatte sig på et husmandssted i Gerskov, hvor de fik 7 børn. Else døde i marts 1751, 43 år gammel  og Jep, der var blevet gift igen, døde i december 1761


Hans Rasmussen var Aages tip-tip-tip-tipoldefar og boede i Gerskov i Skeby sogn

Vi har ikke kunnet eftervise navnet på Hans Rasmussens 1. kone , men vi ved, at hun blev begravet den 11. september 1735, for i Skeby kirkebog har vi fundet dette: "Hans Rasmusens Hustru af Gierskouf begrafvet Dom: 14 p Trinit 63 aar gl"

Efter sin første kones død, blev Hans gift igen, men vi har heller ikke kunnet eftervise denne vielse

Vi ved , at han blev gift påny, for i februar 1739, har vi fundet følgende begravelse: "Hans Rasmussens Hustru af Gierschouf Kÿndelmisse Dag Æt: 70

- Sidens top - Forsiden