Niels Rasmussen
ca 1664 - 1701
Rasmus -

Niels Rasmussen
 ca 1664 - 1701
Anna Olufsdatter
ca 1652 - 1726
gift 22. oktober 1693 i Østrup, Odense Amt
2 børn døbt i Østrup, Odense Amt
Kirsten Nielsdatter Døbt: 7. april 1695
Død: ikke eftervist
Johan Diderich Nielsen Døbt: 26. december 1697
Begravet: 19. september 1760 Østrup

Ved Aages tip-tip-tipoldefar Johan Diderich Nielsens dåb i Østrup kirke stod der i kirkebogen, at han var søn af Niels Rasmussen

Niels var blevet gift med enken Anna Olufsdatter den 22. oktober 1693. Ved deres vielse i Østrup står der i kirkebogen:
Dend 19 Søndag efter Trinitatis Var Niels Rasmussen og Anne Olluffsdatter vied I Østrup Kirke

Niels og Anna fik 2 børn, en datter i 1695 og en søn i 1697 

Efter godt 7 års ægteskab døde Niels i marts 1701. Ved hans begravelse i Østrup står der i kirkebogen:
Mandagen d 13 Martÿ var Niels Rasmussen af Østrup Begraffuen udi hans Alders 37 Aar

Anna, der var blevet gift endnu engang, døde i januar 1726, 74 år gammel

Lidt om de 2 børn:

Kirsten fra 1695 har vi ikke kunnet følge på anden måde, end at vi, i hendes mors arveskifte dateret 9. februar 1726, kan se, at Kirsten var blevet gift med Peder Andersen og at de boede i Ullerslev

Johan Diderich fra 1697 var Aages tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

Niels Rasmussen  var  Aages tip-tip-tip-tipoldefar
og boede i Østrup

Da Niels blev gift med enken Anna Olufsdatter i 1693 blev han samtidig stedfader til 3 børn, hvoraf det ene barn dog døde 3 måneder efter brylluppet

Da Niels døde og Anna blev gift med Peder Knudsen, blev denne ved giftermåler stedfader til Annas 2 børn fra hendes 1. ægteskab og hendes 2 børn fra 2. ægteskab

Annas og Peder Knudsens ægteskab var barnløst- Sidens top - Forsiden