Jørgen Rasmussen
ca 1669 - 1740

Rasmus -

Jørgen Rasmussen
ca 1669 - 1740
Kirsten Pedersdatter
1687 - 1758
gift 20. februar 1704 i Skeby, Odense Amt
6 børn døbt i Otterup, Odense Amt
Rasmus Jørgensen Født ca 1704
Begravet 24. oktober 1753 Lumby
Birgitte Jørgensdatter Født 24. januar 1706
Begravet 13. august 1741 Nørre Nærå
Karen Jørgensdatter Døbt 26. marts 1709
Begravet 12. september 1768 Lumby
Peder Jørgensen Døbt 7. marts 1714
Begravet 28. marts 1762 Otterup
Hans Jørgensen Født 24. september 1716
Begravet 18. januar 1750 Skamby
Anna Jørgensdatter Døbt 11. juni 1730
Begravet 6. august 1730

Da Aages tip-tip-tipoldemor Karen Jørgensdatter blev døbt står der i kirkebogen, at hun var datter af Jørgen Rasmussen i Hjorslev

Den 8. december 1695 blev Jørgen gift i Otterup. Ved vielsen står der i kirkebogen

Jørgen Rasmusen af ?up og Birgitte Pederdatter af Hiordslef viged Anden Advents Søndag d: 8 December 

Birgitte, der var 42 år ældre end Jørgen, døde knapt 8 år efter vielsen i oktober 1703, 76 år gammel

Den 20. februar 1704 blev Jørgen gift med Kirsten Pedersdatter fra Ølund. Ved vielsen i Skeby står der i kirkebogen:

Jørgen Rasmussen af Hiordslef og Kirsten Pedersdatter af Ølund ere tilsammenviede dend Tredje Onsdag i Faste som var den 20 February

Jørgen og Kirsten fik 6 børn i årene 1704 til 1730. Af disse døde det sidste barn knapt 2 måneder gammel

Jørgen døde sidst i december 1739. Ved hans begravelse i Otterup den 2. januar 1740 står der i kirkebogen:

Jørgen Rasmussen af Hiordslef begrafvet d 2. January 71 aar

Kirsten døde godt 18 år senere i februar 1758

Lidt om de 5 børn der voksede op:

Rasmus fra 1704 blev i april 1726 gift med Sidsel Christensdatter fra Lunde Mølle, hvor Rasmus var møller og ægteparret boede i 10 år, hvorefter de flyttede til Stige Mølle i Lumby sogn. Rasmus døde i oktober 1756, 49 år gammel og Sidsel døde i januar 1780, 74 år gammel. Vi ved fra kirkebogen at Rasmus blev kaldt Rasmus Møller.

Birgitte fra 1706 blev i juni 1726 gift med møller fra Ringe Mølle Christen Luchassen. Parret bosatte sig på Ringe Mølle i Nørre nærå sogn, hvor Birgitte døde i august 1741 kort efter fødslen af at par tvillingepiger, der også døde. Christen blev igen gift i oktober 1741 denne gang med Anne Jensdatter fra Holme Mølle. Christen døde allerede i december 1742, 51 år gammel og vi har ikke fulgt Anne Jensdatter videre

Karen fra 1709 var Aages tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Peder fra 1714 blev i august 1741 gift med Maren Gødesdatter fra Bårdesø i Krogsbølle sogn. Parret bosatte sig i Hjorslev, hvor de fik 6 børn. De to af børnene døde som små. Hvad der skete i familien i 1762 vides ikke, men den 28. februar blev datteren Kirsten begravet 20 år gammel. En måned senere blev Peder og Maren begravet den 28. marts henholdsvis 48 og 47 år gammel. Tre måneder senere blev deres søn Rasmus begravet den 23. april, 18 år gammel. Tilbage var Anne som var født i 1749 og Giøde som var født i 1754. Anne var kun 14½ år gammel, da hun et år efter forældrenes død blev gift med den 20 år ældre Knud Ipsen, med hvem hun fik  5 børn inden hun døde i 1774 - 26 år gammel efter 11 års ægteskab. Da Anne var død giftede Knud Ipsen sig 3 måneder senere med Anne Nielsdatter i februar 1775. Anne Nielsdatter og Knud Ipsen fik en søn Niels, der kun var 16 uger gammel, da Knud Ipsen døde i juni 1776. Efter Knuds død, giftede hans enke sig med  hans første kones lillebror Giøde i oktober samme år. Giøde "arvede"  ved ægteskabet sin søsters 5 børn samt deres halvbror Niels.  Giøde og Anne Nielsdatter havde været gift i godt 10 år og fået 4 børn, da Anne Nielsdatter, som der står i kirkebogen, "døde i Barnsnød" i februar 1787. Fire måneder senere blev Giøde gift med Johanne Erichsdatter med hvem han fik 9 børn

Hans fra 1716 blev i juni 1744 gift med Maren Lauridtzdatter i Skamby. Ægteskabet blev kun kort for allerede i januar 1750 døde Hans kun 33 år gammel. Hans og Maren havde fået 2 børn, datteren Kirsten i 1745 og sønnen Hans i 1747, så Maren sad tilbage med små børn. En måned efter at Hans var død blev Maren trolovet med Peder Jørgensen og de blev gift i juni samme år. Maren døde i 1775, 56 år gammel og Peder døde i 1778, 60 år gammel

Jørgen Rasmussen boede i Hjorslev og var Aages tip-tip-tip-tipoldefar

Vi ved ikke hvad Jørgen beskæftigede sig med, men han har i hvert tilfælde haft nogle kontakter til møllere 

Sønnen Rasmus var først møller ved Lunde Mølle og senere ved Stige Mølle

Datteren Birgitte blev gift med mølleren fra Ringe Mølle i Nørre Nærå Sogn

Otterup kirke

Sønnen Peder med familie er nok den af Jørgen og Kirstens børn, der har haft den hårdeste skæbne

Ved indgangen til året 1762 bestod Peders familie af Peder og hans kone, en datter på 20 år, en søn på 18 år, en datter på 13 år og en søn på 9 år

Den 23. april 1762 var der kun datteren på 13 år og sønnen på 9 år tilbage. Resten af familien var døde 

Lidt om landsbyen, hvor både Jørgen Rasmussen og sønnen Peder med familie boede

Historisk Atlas:
"Hjorslev er nævnt første gang i 1472 i formen Hiorsleff. Forleddet er rimeligvis en form af mandsnavnet Hiort. Efterleddet er ’-lev’, der formentlig betyder arvegods"

- Sidens top - Forsiden