Povel Jørgensen
1758 - 1814

Jørgen Jørgensen
ca 1723 - 1763
Anna Povelsdatter
1717 - 1778
Jørgen Ukendt
ca 1685-1752
Povel Pedersen
1692 - 1747
Kirsten Nielsdatter
 1692 - 1759

Povel Jørgensen
1758 - 1814
Anna Rasmusdatter
1764 - 1841
gift 24. november 1787 i Nørre Nærå, Odense Amt
10 børn døbt i Nørre Nærå, Odense Amt
Jørgen Poulsen Døbt 16. december 1787
Begravet 12. januar 1791
Maren Poulsdatter Døbt 25. april 1790
Død 21. september 1841 Nørre Nærå
Jørgen Poulsen Døbt 19. februar 1792
Begravet 7. juni 1793
Rasmus Poulsen Født 25. april 1794
Død 14. juli 1879 Nørre Nærå
Ane Poulsdatter Født 17. maj 1796
Død 28. februar 1879 Bederslev
Hans Poulsen Født 4. januar 1799
Begravet 27. januar 1799
Jørgen Poulsen Født 4. januar 1799
Begravet 24. august 1800
Karen Poulsdatter Født 19. september 1801
Begravet 23. marts 1807
Jens Poulsen Født 13. juni 1804
Død 12. marts 1851 Hjadstrup
Karen Poulsdatter Født 9. november 1807
Begravet 31. marts 1809

Da Aages oldemor Ane Poulsdatter blev døbt så vi, at hendes forældre var Povel Jørgensen og Anna Rasmusdatter af Ringe

Povel Jørgensen var født omkring månedskiftet januar-februar 1758. Ved hans dåb den 5. februar i Nørre Nærå står der i kirkebogen:

Dca Esto Mihi Jørgen Jørgensens Søn af Næraae døbt N: Povel. Degnekonen bar ham. Faddere: Jens Povelsen, Peder Povelsen, Lucas Christensen og Jens Povelsens Sÿster alle sammen af Bÿen

Lidt om nogle af fadderne:
Jens Povelsen og Peder Povelsen var barnets morbrødre
Jens Povelsens Sÿster - her er der tre muligheder, men det er dog barnets moster

Den 10. oktober 1787 blev Povel og Anna trolovede. I kirkebogen i Nørre Nærå står der:

Die 10 Oct: Povel Jørgensen og Anne Rasmusdatter trolovede.
Forlovere: Hans Eilersen af Uggerslef og Jørgen Pedersen af Næraae

Lidt om forloverne:
Hans Eilersen af Uggerslef var gårdmand og gift med Annas søster Karen
Jørgen Pedersen af Næraae var Povels stedfader

Den 24. november 1787 blev Povel og Anna gift i Nørre Nærå. Ved vielsen står der i kirkebogen:

Cop: Die 24 Nov: Povel Jørgensen og Anna Rasmusdatter af Ringe

Povel og Anna fik 10 børn i perioden 1787 til 1807. Af disse 10 var det kun de 4 der voksede op

Povel Jørgensen døde i januar 1814. Ved hans begravelse i Nørre Nærå står der i kirkebogen:

Død: 1814 d.10 Januar, begravet d. 16 Januar, Poul Jørgensen, Gaardmand i Ringe, 57 Aar

Anna levede 27 år længere og døde i januar 1841, 77 år gammel

Lidt om de 4 børn der voksede op:

Maren fra 1790 blev i november 1818 gift med den 6 år yngre ungkarl Jens Andersen af Ringe. Jens var søn af gårdmand Anders Jensen - måske på gård nr 2 i Ringe - og Marie Pedersdatter af Ringe. Hvis ikke før så har Jens nok overtaget gården ved giftermålet med Maren, for på det tidspunkt var hans far blevet 73 år gammel. Maren døde i september 1841, 51½ år gammel og Jens der var blevet gift med en 18 år yngre kone hængte sig i juni 1855, 59 år gammel. 

Rasmus fra 1794 har nok hjulpet sin mor med at videreføre gård nr 3 i Ringe efter faderens død i 1814 og så overtaget den ved sit giftermål med Bodil Jørgensdatter i marts 1818. Bodil var datter af afdøde gårdmand Jørgen Rasmussen på nabogården nr 9. Bodil døde i april 1861, 72 år gammel og Rasmus døde på aftægt hos sin datter Ane Marie og svigersøn Hans Hansen i juli 1879, 86 år gammel

Ane fra 1796 var Aages oldemor og har sin egen side

Jens fra 1804 var ungkarl og husfæster i Bladstrup, da han i juli 1835 blev gift med Maren Pedersdatter, der var datter af gårdmand Peder Rasmussen og Mette Hansdatter i Bederslev. Jens og Maren fik 3 børn der alle kom til at hedde Fremlevholm til efternavn. Jens døde i marts 1851 som "Huusfæster under Ørritslevgaard i Bladstrup", 46 9/12 år gammel og Maren døde af "Apoplexi", 64 11/12 år gammel i februar 1879


Povel Jørgensen var Aages tipoldefar og gårdmand på gård nr 3 i Ringe, Nørre Nærå sogn

Gård nr 3 i Ringe markeret med blåt

Poul har overtaget gården efter sin svigerfar Rasmus Isaachsen 

Efter Poul overtog hans søn Rasmus Poulsen den

Udsnit af matrikelkortet fra 1785

Gårdene i Ringe hørte indtil udskiftningen omkring 1785 under Baroniet Einsidelsborg

Einsidelsborg/Egebjerggård

Set på Gyldendals åbne encyklopædi "Den Store Danske":

"Egebjerggård, (1572 Egebierg 'bakken med egetræer'), hovedgård på Agernæs på Nordfyn, 10 km nord for Otterup. Ladegården Egebjerggård blev ca. 1650 udskilt fra det nærliggende Kjørup og fik omkring 1660 navnet Einsidelsborg efter ejeren Henrik Podebusks saksiske hustru Sidonia Maria von Einsiedel. Egebjerggård var baroni 1676-1810 og hovedsæde i grevskabet Roepstorff, der også omfattede Kjørup, 1810-1929. Gården fik i 1932 sit oprindelige navn igen. Den fredede senklassicistiske hovedbygning i to etager er opført 1831. Godset omfatter 1021 ha (1995)"

Egebjerggård 2010

Ved folketællingen i 1787 var Povel tjenestekarl og national soldat hos sin kommende svigerfar Rasmus Isaachsen i Ringe

- Sidens top - Forsiden