Jørgen Andersen
1682 - 1732

Anders Jørgensen
ca 1646 - 1712
Anna Nielsdatter
ca 1650 - 1730
Jørgen - Niels -
Jørgen Andersen
1682  - 1732
Anne Knudsdatter
ca 1682 - 1778
Vielse: er ikke eftervist
8 børn døbt i Lumby, Odense Amt
Maren Jørgensdatter Døbt: 11. august 1709
Begravet: 25. juni 1778 Hjadstrup
Clemen Jørgensen Døbt: 18. januar 1711
Begravet: 26. november 1757 Lumby
Anna JørgensdatterDøbt: 26. december 1712
Begravet: 8. januar 1716
Karen JørgensdatterDøbt: 14. juli 1715
Død før 26. august 1776 i Allesø
Anna JørgensdatterDøbt: 3. oktober 1717
Begravet: 3. februar 1750 Hjadstrup
Rasmus JørgensenDøbt: 14. januar 1720
Død: er ikke eftervist
Dødfødt drengebarnBegravet: 2. september 1722
Kirsten JørgensdatterDøbt: 19. august 1725
Begravet: 7. juni 1730
Knud JørgensenDøbt: 19. september 1728
Begravet: 21. juni 1730

Da Aages tip-tip-tipoldemor Karen Jørgensdatter blev døbt, stod der i kirkebogen, at hun var datter af Jørgen Andersen i Lumby

Jørgen blev født i december 1682. Ved hans dåb står der i kirkebogen i Lumby:
Dom 2 Adv: 1 Søn Jørgen for Anders Jørgensen i Lille Cluset

Jørgen blev gift med Anne Knudsdatter fra Fremmelev i juni 1708. Ved deres vielse i Lunde står der i kirkebogen:
D: 27 Junii viede Knud Achis Datter i …?? Og 1 Karl af Lumbÿe: Jørgen Andersen

Jørgen og Anne fik  9 børn sammen i årene 1709 til 1728.

Af disse børn var det ene barn dødfødt, og 3 andre døde før de fyldte 5 år. De 5 børn, som voksede op, har vi skrevet lidt om længere nede på denne side

Jørgen døde i december 1732. Ved hans begravelse den 21. december i Lumby står der i kirkebogen:
Dom 4 Advent
Begravet Jørgen Andersen i Lumbÿe fød ibd: var i Ægteskab med Anne Knudsdatter i 25 aar, hafde 9 Børn sammen ætat 50 aar

Anne, der var blevet gift igen, døde i maj 1778, 96 år gammel

Lidt om de 5 børn, der voksede op:

Maren fra 1709 blev nok aldrig gift, for ved hendes begravelse i Hjadstrup den 25. juni 1778 står der i kirkebogen: "Den gamle Maren Jørgens af Emmerlev 70 Aar gammel begraven d. 25de Jun". Hvis hun havde været gift, havde hendes navn formodentlig været knyttet sammen med en mands navn  i kirkebogen

Clemen fra 1711 blev trolovet i april 1753 og gift i oktober samme år, med Maren Maren Mortensdatter. Ægteskabet blev dog ganske kort for Maren døde allerede i maj 1754. Ved hendes begravelse står der i kirkebogen i Lumby: "Tirsdagen d 28 Maji
Begravet Maren Mortensdatter af Lumbÿe, fød i Taarup 1723. Var i ægteskab med Clemen Jørgensen udi et aar mindre 3 maaneder og nogle dage, hafde en Søn tilsammen, døde 4 uger efter hun giorde barsel i sin alders 31. aar 4 maaneder og nogle dage
14 dage senere blev Clemen trolovet med Kirsten Olufsdatter og de blev gift først i oktober samme år. Det blev dog heller ikke et langt ægteskab, for Clemen døde i november 1757 og ved hans begravelse står der i kirkebogen i Lumby: 
"Løverdagen d 26 Nov:
Begravet Clemen Jørgensen af Lumbÿe fød ibid: 1711. Var først udi ægteskab med Maren Mortensdatter af Taarup udi 1 aar og hafde en Søn tilsammen; var siden anden gang i ægteskab med Kirsten Olufsdatter af Taarup udi 3 aar og 4 maaneder og var næsten 47 aar gammel"
Kirsten, der var blevet gift med Peder Gregoriisen et lille års tid efter Clemens død, døde 41 år gammel i februar 1763. Herefter har vi ikke fulgt Peder

Karen fra 1715 var Aages tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Anna fra 1717 blev i november 1741 gift med enkemanden Hans Rasmussen fra Hjadstrup. De bosatte sig i Hjadstrup, hvor Hans døde i juni 1746 og foruden sin enke efterlod han sig også sønnen Rasmus på 2 år. Efter hans Rasmussens død giftede Anna sig med Niels Nielsen, med hvem hun fik datteren Maren der døde i august 1776, og hvis arveskifte er kilden til, at vi har fundet 2 generationer længere bagud i tid. Nå, tilbage til Anna og hendes anden mand Niels Nielsen. Anna døde i januar 1750 og Niels i marts 1753. Hvordan datteren Maren kom til at dø som Jens Nielsens steddatter vil vi forsøge at beskrive i kolonnen til højre herfor

Rasmus fra 1720 har det ikke været muligt at følge med sikkerhed
Jørgens Andersen var gårdmand i Lumby og  Aages tip-tip-tip-tipoldefar 

Her vil vi forsøge at beskrive det forløb, som Jørgens datter Anna fra 1717 blev blandet ind i:

Anna blev gift med Hans Rasmussen i Hjadstrup

Hans Rasmussen havde været gift med Maren Nielsdatter der døde i 1741

Da Maren Nielsdatter døde blev Hans Rasmussen gift med Anna Jørgensdatter med hvem han fik sønnen Rasmus

Hans Rasmussen døde i 1746 hvorefter Anna blev gift med Niels Nielsen, der blev stedfader til Rasmus, og med hvem hun fik datteren Maren Nielsdatter

Anna døde i 1750 hvorefter Niels Nielsen blev gift med Maren Hansdatter der blev stedmoder til Rasmus Hansen og Maren Nielsdatter

Niels Nielsen døde i 1753 hvorefter Maren Hansdatter blev gift med Carl Mortensen der blev stedfader til de 2 børn

Carl Mortensen døde i 1757 hvorefter Maren Hansdatter blev gift med Jens Nielsen, der med dette ægteskab blev stedfader til de 2 børn Rasmus Hansen, der også døde i 1757, og Maren Nielsdatter, der døde som hans steddatter i august 1776

Nu var begge Anna Jørgensdatters børn døde

 Lumby kirke hvor 8 af Jørgen Andersens børn blev døbt og 5 af han børn begravet

Kalkmaleri fra Lumby kirke

Jørgen var ikke mere end 50 år gammel, da han blev begravet i december 1732, men han havde dog nået at være gift i 25 år og at have fået 9 børn 


- Sidens top - Forsiden