Henning Krag
1649 - 1726

- -

Henning Krag
1649 - 1726
Karen Jørgensdatter
1656 - 1710 
gift: er ikke eftervist 
6 børn døbt i Lumby, Odense Amt
Hans Henningsen Døbt 29. august 1686
Begravet 12. september 1686
Anne Margrete Henningsdatter Døbt 22. maj 1687
Begravet 25. marts 1761 Lumby
Elisabeth Henningsdatter Døbt 9. marts 1690
Begravet 30. marts 1712 Lumby
Hans Henningsen Døbt 7. februar 1692
Begravet 21. januar 1757 Odense Vor Frue
Maren Henningsdatter Døbt 2. februar 1696
Begravet 9. november 1757 Lumby
Jørgen Henningsen Døbt 7. august 1698
Begravet 23. marts 1712

Da Aages tip-tip-tipoldemor Anne Margrete Henningsdatter blev døbt, stod der i kirkebogen at hun var datter af Henning Krag

Vi har ikke kunnet finde Aages 4 x tipoldeforældre Henning Krag og Karen Jørgensdatter gift. Det første barn vi har fundet efter dem er Hans, der blev døbt i august 1686

Hans og Karen fik 6 børn sammen i Lumby i årene 1686 til 1698. Af disse 6 døde et barn 14 dage gammelt og et andet 14 år gammelt

Karen døde i september 1710, 54 år gammel

Henning døde godt 16 år senere i november 1726. Ved hans begravelse den 2. december i Lumby står der i kirkebogen:

D: 2Xber Begravet Henning Krag af Schousboe, fød i Næsbÿe var i Ægteskab i 27 aar med Karen Jørgensdatter, hafde 6 børn sammen, æt: 77

Lidt om de 4 børn der voksede op:

Anne Margrete fra 1687 var Aages tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Elisabeth fra 1690 døde i marts 1712, 22 år gammel

Hans fra 1692 var kommet til Ejby i Vor Frue sogn i Odense, hvor han blev  gift med en kvinde ved navn Maren. Vi har ikke kunnet eftervise giftermålet for kirkebogen i Vor Frue sogn er mangelfuld i en lang periode, men det første barn vi har fundet efter Hans Henningsen blev døbt i oktober 1718. Hans døde i januar 1757, 66 år gammel og Maren døde i december 1773, 79 år gammel   

Maren fra 1696 blev i oktober 1718 gift med Rasmus Knudsen. Ægteparret bosatte sig i Skovsbo i Lumby sogn, hvor Maren døde i november 1757, 62 år gammel og Rasmus, der var blevet gift igen, døde 11 år senere i november 1768 i kirkebogen i Lumby står der ved hans begravelse: "hand døde meget heftig i Odense, ved et stÿcke Kiød i sin Hals"


Henning Krag var Aages tip-tip-tip-tipoldefar og boede i Skovsbo, Lumby sogn

Det er ikke lykkedes for os at finde ud af hvor Skovsbo lå i Lumby sogn, men vi har fundet Skovsbogård der ligger mellem Lumby og Allesø, så mon ikke det er der i nærheden at Henning har boet

Skovsbogård har hørt under Gråbrødre Hospital i Odense indtil begyndelsen af det 19. århundrede

Set i 'Danske Gårde 1907':
"Skovsbogaard ligger noget isoleret, c. 1000 Al. V. for Lumby Kirke, med smuk Udsigt til Aalykkegaard og Anderupgaard Skove"


- Sidens top - Forsiden