Rasmus Pedersen
????- ca 1749

Peder -

Rasmus Pedersen
????- ca 1749
Ane Andersdatter
ca 1664-1724
gift: 3. februar 1704 i Uggerslev, Odense Amt
1 barn døbt i Bederslev, Odense Amt
Anna Rasmusdatter Døbt 15. august 1706
Begravet 6. maj 1778 Bederslev

Vi stødte på Rasmus Pedersens navn, da Aages tip-tip-tipoldemor Anna Rasmusdatter blev døbt

Den 3. februar 1704 blev Rasmus Pedersen gift. Ved vielsen i Uggerslev står der i kirkebogen:

Fastelavns Søndag Blef Rasmus Pedersen af Ugersløf og Ane Andersdatter ibid. viede tilsammen

Efter giftermålet bosatte Rasmus og Ane sig i Bederslev

Vi har kun fundet 1 barn efter Rasmus og Ane, men Ane var da også 40 år gammel da de blev gift, og vi er rimelig sikkere på at der ikke kom flere børn i ægteskabet. Dette ene barn var datteren Anna Rasmusdatter som har sin egen side

Ane døde i april 1724, 60 år gammel

Den 16. juli 1724 blev Rasmus gift med Anne Hansdatter. Ved deres vielse i Bederslev står der i kirkebogen:

Dom: 5 post Trinit. Blef Rasmus Pedersen her i Bÿen, og Anne Hansdatter af Wellinge viede tilsammen

I sit andet ægteskab fik Rasmus 4 børn i årene 1725 til 1735

Kirkebogen i Bederslev er meget mangelfuld og flere steder ulæselig i årene 1740-1749, så det er måske årsagen til, at vi ikke har kunnet finde Rasmus begravet, men den 20. april 1749 står der:
"Rasmus Pedersens enke og datter til alters 2. søndag efter påske"
så Rasmus er altså død før denne dag

Enken Anne Hansdatter har vi ikke kunnet følge herefter

Lidt om de 4 børn fra 2. ægteskab:

Bodel fra 1725 blev i november 1749 gift med enkemanden Hans Hansen. I kirkebogen i Bederslev står der ved vielsen: "d: 14de Novembr: Bleve d: velagte Dannemand Hans Hansen fra Hvellinge, og d: Gudelskende Pige Bodel Rasmusdatter Copulerede". Ægteparret bosatte sig i Vellinge, hvor de fik en søn Jacob i 1750 og en datter Karen i 1752 før Bodel døde i 1754. Ved hendes begravelse står der i kirkebogen i Bederslev: "D: 2 Marty: Blev Hans Hansens kone af Hvellinge Begravet ? Bodel Rasmusdatter tillige med et utidigt foster i sit Alders 29 Aar". Vi har ikke fulgt Hans Hansen videre

Anne Margrethe fra 1727 blev begravet 1½ år gammel den 1. maj 1729

Anne fra 1731 blev i januar 1762 gift med ungkarl Niels Andersen. Anne og Niels bosatte sig på et husmandssted i Bederslev. Ved folketællingen i 1787 sad de på husmandsstedet sammen med deres 22-årige ugifte datter Karen. Ved folketællingen i 1801 var Niels enkemand og datteren Karen var stadig ugift og hjemme. Det vil sige, at Anne var død mellem 1. juli 1787 og 1. februar 1801, men vi har ikke kunnet finde hendes begravelse beskrevet i kirkebogen i Bederslev. Niels har vi ikke fulgt videre.

Hans fra 1735 var flyttet til Uggerslev da han i juni 1764 blev gift med pigen Maren Knudsdatter. Ægteparret bosatte sig på en gård i Uggerslev, hvor Hans døde i februar 1795, 59 år gammel og Maren i januar 1823, 81 år gammel


Rasmus Pedersen var Aages tip-tip-tip-tipoldefar og boede i Bederslev

Bederslev kirke ca 1590

Vi har haft noget af en opgave med at finde frem til Rasmus Pedersen i Bederslev

Uggerslev kirke

Da vi begyndte vores søgning efter ham i Uggerslev / Bederslev, så fandt vi 3 med navnet Rasmus Pedersen i årene 1687 til 1723

Bederslev kirke som den kom til at se ud efter ombygningen i 1880'erne

Den første Rasmus døde Uggerslev 73 år gammel i 1687

Den anden Rasmus var rytter i Bederslev og blev trolovet med Maren Jørgensdatter i 1692. Denne Rasmus døde i Bederslev i 1704 og Maren blev gift med Peder Jørgensen

'Vores' Rasmus og Ane har vi fulgt ved deres altergang i Uggerslev kirke som tjenestefolk hos præsten for Uggerslev og Bederslev sogne

- Sidens top - Forsiden