Friderich Enevoldsen
ca 1624 - 1697

Enevold -

Frederik Enevoldsen
ca 1624 - 1697
Karen Pedersdatter
ca 1643 - 1723
gift 25. marts 1670 i Otterup, Odense Amt
8 børn døbt i Østrup, Odense Amt
Maren Friderichsdatter Født ca 1670 (formodentlig i Østrup)
Begravet 4. december 1732 Skeby
Johan Friderichsen Født ca 1672 (formodentlig i Østrup)
Begravet 27. april 1725 Otterup
Adam Friderichsen Født mellem 1672-1677 (formodentlig i Østrup)
Begravet 6. juni 1740 Østrup
Peder Friderichsen Døbt 9. december 1677
Død: er ikke eftervist
Kirsten Friderichsdatter Født ca 1681
Begravet 9. april 1760 Vigerslev
Christopher Friderichsen Døbt 15. april 1683
Død: er ikke eftervist
Jørgen Friderichsen Døbt 29. august 1686
Død: er ikke eftervist
Ziffert Friderichsen Døbt 27. oktober 1689
Død: er ikke eftervist

Den 25. marts 1670 blev Aages tip-tip-tip-tipoldeforældre Friderich Enevoldsen og Karen Pedersdatter gift. Ved deres vielse i Otterup står der i kirkebogen:

Friderich Enevolsen och Karen Pedersdatter, begge aff Nisleff Grd vor frue dag i faste

Friderich og Karen fik 8 børn i årene 1670 til 1689. Af disse 8 har vi kun kunnet følge de 4.

Friderich døde ved juletid 1697. Ved hans begravelse den 29. december i Østrup står der i kirkebogen:

Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven Ætas: 73 aar

Lidt om de 4 børn vi har kunnet følge:

Maren fra 1670 var Aages tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Johan fra 1672 blev i februar 1705 gift med Erich Rasmussens datter Aplone Erichsdatter fra Lunde. Vi har ikke kunnet eftervise Aplone begravet, men Johan døde sidst i april 1725 og ved hans begravelse står der i kirkebogen i Otterup: "D 27 April døde Johan Frederichsen paa Nislefgaard Weirmølle d 2 Maÿ begrafvet i Kirkegrd Anno ætatis saa 54"

Adam var nok født mellem 1672-1677. Der foreligger ikke kirkebog i Østrup før 1677. Der er noget der tyder på, at det ikke gik så godt for Adam, for da vi eftersøgte begravelser stødte vi på følgende registreringer i kirkebogen i Østrup:
den 3. september 1730 "Søndagen d: 3 Sept. Blev kast jord paa Adam Friderichs: Barn aff Daugstrupp" (barnebarn)
den 4. februar 1752 "Bodil Adamsdatters uægte barn fatt (i fattigjord) og Friderich Adamsens datter i fattigjord" (børnebørn)
den 13. februar 1754 "D 13te Feb: Fridrich Adamsens Hustrue af Dagst (svigerdatter) og Adam Fridrichs: Hustru begravet i fattiges jord"
den 29. september 1756 "Michels dag Adam i fattigesiord"
Det har ikke været nogen let tilværelse Adam og hans familie har haft

Kirsten fra 1681 blev den 25. marts 1703 gift med Peder Sørensen. Efter vielsen bosatte parret sig i Elverod i Vigerslev sogn. Peder døde i december 1741, 78 år gammel og Kirsten døde i april 1760 og blev begravet som Søren Pedersens moder i Elverod


Friderich Enevoldsen boede i Østrup og var Aages  tip-tip-tip-tipoldefar 

Østrup ligger sydøst for Otterup på Fyn

Af Friderichs 8 børn har vi kun kunnet følge halvdelen

Østrup kirke

Set på hjemmesiden
odensefjord.dk:

"Man føler for alvor historiens rigdom, når man gør holdt ved Østrup Kirke og betragter Østrupgård og Østruplund, som er nogle af de nærmeste naboer. Men også kirken, der kan føres tilbage til 1200-tallet, kan slå med de historiske vinger. Oprindelig var den langt mindre end i dag, og i 1590 er den registreret som egnens mindste.
Den hørte på det tidspunkt under Østrupgård, men gårdens ejer, Morten Skinkel, var ikke tilfreds med kirkens status som egnens mindste, og han besluttede derfor at udvide kirken med et nyt kor"


- Sidens top - Forsiden