Peder Hansen
ca 1609 - 1692

Hans -

Peder Hansen
ca 1609 - 1692
Anne Jensdatter
ca 1646 - 1728
gift 30. juli 1671 i Skeby, Odense Amt
4 børn døbt i Skeby, Odense Amt
Knud Pedersen Døbt 11. august 1672
Død  16. august 1758 Skeby
Bodild Pedersdatter Døbt 12. december 1675
Død: er ikke eftervist
Jens Pedersen Døbt 6. oktober 1678
Død: er ikke eftervist
Dødfødt Begravet 6. december 1681
Madz Pedersen Døbt 4. marts 1683
Død: er ikke eftervist

Da Aages tip-tip-tipoldefar Knud Pedersen blev døbt så vi at han var søn af Peder Hansen i Gerskov

Peders Hansen var blevet enkemand i januar 1671. Ved hans kones begravelse i Skeby står der i kirkebogen: "Peder Hansens Qvinde aff Gierskouff. (Begravet) Kyndelmisse dag "

Den 30. juli 1671 blev Peder gift med den 37 år yngre Anne Jensdatter. Ved deres vielse i Skeby står der i kirkebogen:

Peder Hansen och Anne Jensdatter aff Gierskou. Dmca 6te à Trin

Peder og Anne fik 5 børn i årene 1672 til 1683, heraf var det ene dødfødt. 3 af de børn der voksede op har vi ikke kunnet følge, men Knud fra 1672 var Aages tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

Peder døde i marts 1692. Ved hans begravelse i Skeby står der i kirkebogen:

Peder Hansen af Gierskov, begrafen Skiær Torsdag, den 24. Martii udi sit alders 83. Aar

Peder Hansen var Aages tip-tip-tip-tipoldefar og boede i Gerskov 

På hjemmesiden Nordfynsk.dk har vi fundet følgende: 

"I Gjerskov har ligget en Hovedgaard, der alt 1336 nævnes blandt det Gods, som Grev Gert afhændede til den holstenske Herremand Detlev Wensin. Derefter nævnes afgangne Oluf Jensen af G. 1386. Erik Poulsen 1391. Poul Nielsen 1406 og Hans Jensen i G. 1468—83. Sidstnævnte førte en Lilje i sit Vaaben, og hans Efterkommere antog Navnet Skinkel. Poul Jensen (Skinkel) ejede G. 1505, hans Søn Hans S. 1553, dennes Søn Niels S., hvis Søn Laurids S. 1624 ejede Gaarden, af hvilken dog en Part 1627 tilhørte Claus Uck. Senere ejedes den af Laur. S.s Enke Sophie Parsberg, efter hvis Død hendes Svigersøn Mogens Kaas solgte G. til Otto Risbrich; 1685 blev den forenet med Nislevgd. og 1696 nedreven og Jorden besat med Bønder fra den s. Aar nedlagte By Nislev i Otterup Sogn"


Skeby kirke der ligger i landsbyen Ørritslev

- Sidens top - Forsiden