Jacob Zachariassen
 1802 - 1858

Zacharias Jacobsen
 1759 - 1827
Anne Larsdatter
1770 - 1833
Jacob Nielsen
1733 - 1799
Elsebeth Zachariasdatter
1733 - 1810
Lars Hansen
ca 1731 - 1797
Anne Jensdatter
ca 1738 - 1792

Jacob Zachariassen
 1802 - 1858
Ane Catrine Henrichsdatter
1802 - 1889
gift 7. april 1827 i Assens, Odense Amt
11 børn døbt i Assens, Odense Amt
Zacharias Henrichsen Jakobsen Født 30. november 1826
Død 
8. november 1903 Assens
Niels Zachariasen Født 15. november 1828
Død 23. november 1828
Niels Christian Zachariasen Født 14. november 1829
Død 
13. december 1890 Assens
Ane Marie Zachariasen Født 3. december 1831
Død: 16. april 1910, Garnisons, København
Lorentz Peter Jakobsen Født 20. december 1833
Død: 20. december 1909 Helligkors, København
Jacobine Catrine Jakobsen Født 2. januar 1836
Død: 6. oktober 1919, De Gamles By, København
Elisabeth Jakobsen Født 27. august 1837
Død 17. februar 1918 Kolding
Hans Jakobsen Født 19. oktober 1839
Død: 14. marts 1856 Assens
Jens Jakobsen Født 12. februar 1842
Død: ca. 18. maj 1878 Kolding
Anne Kirstine Jakobsen Født 12. december 1844
Død: er ikke eftervist
Julius Jakobsen Født 12. juni 1847
Død: er ikke eftervist

Ved dåben af Aages morfar Jens Jakobsen stod der i kirkebogen i Assens at han var søn af  "Matros ved Færgeløbet Jacob Zacariasen og Hstr: Anne Catrine Abrahamsen, Assens"

Jacob Zachariassen blev født i april 1802. Ved hans dåb i Assens står der i kirkebogen:

Mandagen d: 5te April Blev Zacharias Jacobsen Gaardm i Fønsskov og Hustrue Anna Larsdatter Deres Søn som var født d: 4 Apr hjemmedøbt og kaldet Jacob. Conf: Festo Ascens Xti d: 27 May frembaaren af Rasmus Nielsens Hstr. Faddere: Hans Hansen, Rasmus Nielsen, Niels Olsen, Peder Pedersen alle Gaardm i Fønsskov

Den 7. april 1827, samme dag som deres ældste søn blev døbt, blev Jacob gift med Ane Catrine Henrichsdatter. Ved deres vielse i Assens står der i kirkebogen:

Brudgom: Matros Jacob Zachariasen 25 Aar i Assens
Brud: Ane Catrine Abrahamsen i Assens 24 Aar
Forlovere: Kjøbmand S. Hannibal og Politibetjent Peter Petersen af Assens
Viet: d 7. April, Viet i Assens Kirke efter 3. Ganges Tillysning

Jacob og Ane Catrine fik 11 børn i årene 1826 til 1847. Af disse 11 døde barn nummer 2 som spæd

Jacob døde i februar 1858. Ved hans begravelse i Assens står der i kirkebogen:

Død: 18. Febr., begravet: 25. Febr, Jacob Zachariassen, Sømand født i Fønskou død i Assens, 56 Aar gl

Ane Catrine døde på Assens Fattiggård godt 31 år senere, 86 år gammel

Lidt om de 10 børn der voksede op:

Zacharias fra 1826, der var sømand, blev nok gift i Norge for hans kone Aase Elisabeth Salvesen stammede fra Mandal i Norge, og vi har ikke kunnet eftervise deres vielse. Det første barn vi har fundet efter dem er Jacobine Anine Cathrine, der var født i Assens den 25. juni 1858, og på dette tidspunkt var de gift. Herefter har vi kunnet følge dem i Assens indtil den 8. november 1903 da døde "Zacharias Henrichsen Jacobsen, Baadfører, Ramsherred 33", 76 år gammel. Hans kone Aase Elisabeth døde godt 12 år senere i december 1915, 83 år gammel

Niels Christian fra 1829, der var sømand, blev i maj 1857 gift med pigen Kirsten Larsen fra Assens men født i Skydebjerg sogn. Ægteparret bosatte sig i Ramsherred i Assens. Niels Christian døde i december 1890, 62 år gammel som gift sømand. Hans kone Kirsten har vi ikke kunnet følge videre 

Ane Marie fra 1831 blev konfirmeret i 1846 og hun fik "MG i kundskab og opførsel". 10 år senere har vi fundet hende gift med ungkarl Jens Christian Borup Lund i Frederiksberg kirke. Ved folketællingen i 1855 blev Ane Marie registreret som enke, der ernærede sig ved syning. Jens Christian Lund har vi ikke kunnet finde begravet men vi har på internettet fundet et "dødekort" fra Københavns politi, hvorpå der står at hun ved sin død den 16. april 1910 boede på  Amalie Skrams Allé 34,2. 

Lorentz Peter fra 1833 blev konfirmeret i 1848, hvor hans karakterer ved konfirmationen var "God kundskab, MG opførsel". I folketællingen 1880 har vi fundet Lorentz Peter registreret som købmand i Hvidovre by og gift med Sophie Frederikke Wagner. I folketællingen 1885 er parret registreret på adressen Amagervej 69 stuen og de levede af formuen. Lorentz Peter døde på sin 76-års fødselsdag i december 1909 og Sophie Frederikke døde året efter i august, 81 år gammel. Ved deres død boede de i Evaldsgade 8

Jacobine Catrine fra 1836 fik ved sin konfirmation i 1850 følgende karakterer: "Temmelig God kundskab, God opførsel". Jacobine var fadder til Aages morbror Jørgen Zacharias i Kolding i april 1873, og der blev hun registreret som "jomfru Jakobine Jakobsen", så hun var altså stadig ugift som 37-årig. I folketællingen er hun registreret i København som 48-årig ugift tjenestepige hos en 71-årig enkemand med 5 hjemmeboende børn i alderen 27 til 17 år på adressen Allersgade nr. 18 1. sal baghuset. Vi har ikke kunnet finde Jacobines begravelse beskrevet i nogen kirkebog, men på internettet har vi fundet  et "dødekort" fra Københavns politi, hvorpå der står at hun ved sin død den 6. oktober 1919 boede på Nørre Alle 41

Elisabeth fra 1837 blev i april 1862 gift med Andreas Eriksen Wismar, der var tjenestekarl i Kolding men stammede fra Seest. Ægteparret bosatte sig på Harte Mark i Brusk Herred, hvor de levede som landbrugere. På deres "gamle dage" bosatte ægteparret sig på Kathrinegade 15 i Kolding, hvor partikulier Andreas Eriksen Wismar døde i december 1905, 85 år gammel og Elisabeth døde i februar 1918, 80 år gammel

Hans fra 1839 hørte nok ikke til "Guds bedste børn" for ved hans konfirmation i 1853 stod der at han havde forsømt meget og hans karakterer var: "Mådelig kundskaber, ret god opførsel". Han var sømand, da han døde i marts 1856 kun 16 år gammel

Jens fra 1842 var Aages morfar og har sin egen side

Anne Kirstine fra 1844 har vi kunnet følge intil hun blev konfirmeret i 1859 med følgende karakterer: "Gode kundskaber, Meget god opførsel"

Julius fra 1847 har nok været lidt som sin storerbror Hans, for ved konfirmationen fik Julius følgende karakterer: "Kundskab G-, Opførsel MG". Vi har fundet ham i lægdsrullen, hvor der står, at han er overført til sørullen i 1866. Vi fik aldrig ledt efter Julis i sørullen, men har i stedet fundet ham i mormonernes database "FamilySearch". Her fandt vi ham i New Orleans, Louisiana, USA. Endvidere står der i databasen at han som 25-årig var blevet gift med Roberta, der var født i Tyskland. Ved folketællingen i 1900 havde de 3 sønner og 2 døtre i alderen 13-19 år. Ved folketællingen i 1910 kaldte Roberta sig Barbara og tre af børnene boede stadig hjemme, endvidere står der, at Julius kom til USA i 1865

Jacob Zachariassen var sømand og boede "Uden for Ramsherreds Port" i Assens

Dette hus på Korsgade i Assens har ligget der, da Jacob levede 'Uden for Ramsherred'

Jacob var Aages oldefar

Jacobs børn blev døbt på en tid hvor man gik fra at børnene fik deres tilnavn efter hvad deres far hed til fornavn, altså i dette tilfælde Jacobs søn eller Jacobs datter, til at kaldes faderens tilnavn i dette tilfælde Zachariassen  

Det var noget af en opgave at finde børn efter Jacob Zachariassen, for 8 af hans børn fik tilnavnet Jakobsen og 3 af hans børn fik tilnavnet Zachariasen

Jacob blev født i Assens 3 år før H C. Andersen blev født i Odense

Om H C. Andersens fødsel og dåb står der på Wikipedia:
"H.C. Andersen blev som mange andre nyfødte døbt umiddelbart efter fødslen pga. den store
børnedødelighed. I kirkebogen til Sankt Hans Kirke i Odense er skrevet, at fødslen fandt sted kl. 1 om natten mellem den 1. og 2. april 1805, og at den stedfortrædende præst forrettede dåben.
Den 15. (eller 16.) april blev dåben bekræftet ved en fremstilling i kirken, og barnet blev her indskrevet med navnet: Hans Christian.
En dåbsattest blev først fremstillet i november 1823, måske i forbindelse med en arvesag (farfarens død),
men er senere forsynet med en  randbemærkning, hvoraf det fremgik, at fødestedet var Hjørnehuset,
Hans Jensens Stræde 43, en del af det nuværende museum H.C. Andersens Hus.
Efter sigende skyldes tilføjelsen, at HCA i året 1867 skulle udnævnes til æresborger i Odense.
At fødestedet skulle være hjørnehuset i Hans Jensens Stræde er derfor uden berigtigelse og
H.C. Andersen skulle selv have benægtet det, han sagde "jeg er ikke født i sådan en rønne".
Som faddere ved dåbsfremstillingen var i alt seks personer: Madam Sille Marie Breineberg f. Westphalen
bar barnet; jomfru Friederiche Pommer; skomagermester Peder Waltersdorff; hattemager Jens Heinrich
Dorch; snedkersvend Anders Jørgensen; portneren ved Odense Gråbrødre Hospital, Nicolas Gomard.
Som forældre til barnet står i kirkebogen den 22-årige skomagersvend Hans Andersen (født 1782, død 1816, var også soldat) - og den 34-årige Anne Marie Andersdatter"

En mulighed for at eftersøge unge mænd tilbage i tid er at lede efter dem i lægdsrullen eller sørullen

Set i "ODS på nettet":

"Lægds-rulle, en. register over mandskabet i et lægd. KancCirk. 22/7 1797.§2. Enhver Mand bliver med opnaaet 17 Aars Lægdsrullealder at optage i Lægdsrullen. Lov 6/3 1869.§7."

"Sø-rulle, en. (jf. Søfartsrulle og I. Rulle 4.2)  fortegnelse over det værnepligtige mandskab af sølægderne. Forordn. 8/1 1802.§2."

- Sidens top - Forsiden