Henrich Abrahamsen
1708 - 1777

Abraham Andersen
1688 - 1725
Trinike Hansdatter
???? - 1763
Anders Hansen Svarer 
 ca 1641 - 1721
Ukendt
???? - 1723
Hans -

Henrich Abrahamsen
1708 - 1777
Kirstine Geertsdatter
ca 1706 - 1794
gift: er ikke eftervist
7 børn døbt i Fåborg, Svendborg Amt
Catharina Maria Henrichsdatter Født 12. april 1731
Død 14. oktober 1734
Abraham Henrichsen Født 6. oktober 1733
Død 2. december 1810 Fåborg
Isach Henrichsen Født 14. maj 1736
Død 11. august 1821 Fåborg
Maria Cathrine Henrichsdatter Født 7. februar 1739
Død 7. juli 1817 Fåborg
Anna Kirstina Henrichsdatter Født 13. oktober 1742
Død 27. april 1788 Fåborg
Hans Jacob Henrichsen Født 13. oktober 1742
Død 12. januar 1748
Barbara Maria Henrichsdatter Født 13. december 1744
Død: er ikke eftervist

Ved Aages tip-tipoldefar Abraham Henrichsens dåb står der i kirkebogen, at han var søn af Henrich Abrahamsen Svarer

Henrich Abrahamsen blev født i marts 1708. Ved hans dåb i Fåborg står der i kirkebogen:

Onddagen d 14 Mart. Abraham Andersen oc Trinike Hansdatters Barn, Henrik, døbt som fød d 10 ejusd. – Anne Lauridsdr Alsing bar det; fadere vare Hans Niels Skrædder, Hans Peders Skipper, Lorentz Hans, Anne Andersdatter oc Anne Cathrine Andersdatter

Lidt om den ene fadder:
Anne Cathrine Andersdatter var barnets faster

Vi har ikke kunnet finde Henrichs giftermål beskrevet i en kirkebog, men i folketællingen i 1787 er Kirstine Geertsdatter registreret som mor til Henrichs søn Abraham og hun blev begravet som "Henrick Abrahamsens Svarers Enke Navnl: Kiersten Gierd", så derfor må Henrichs kone have heddet Kirstine Geertsdatter

Henrich og Kirstine fik 7 børn i årene 1731 til 1744. Af disse 7 døde de 2 som små, og datteren Barbara Maria har vi ikke kunnet følge

Henrich døde i november 1777. Ved hans begravelse i Fåborg står der i kirkebogen:

Løverdagen d. 8 November om Aftenen Kl: 9, Døde Hinrick Abrahamsen Svarer som var 72 aar gammel, blev begravet paa Kirkegaarden  Onsdagen d. 13. Ejusd tillige Ringet og Jordet af Hr Kannevorff

Kirstine døde ca. 16 år senere i oktober 1794, 88 år gammel

Lidt om de 4 børn vi har kunnet følge:

Abraham fra 1733 var Aages tip-tipoldefar og har sin egen side

Isach fra 1736 blev i oktober 1763 gift med Anna Cathrine Hinrichsdatter Ottesen. Ægteparret bosatte sig i Fåborg, hvor Isach var skipper. Anna Cathrine døde i april 1805, 77 år gammel, og Isach døde i august 1821, 85 år gammel

Maria Cathrine fra 1739 blev i februar 1756 gift med skomagersvend Jens Ipsen. Parret bosatte sig i Grønnegade i Fåborg. I september 1805 døde skomagermester Jens Ipsen, 76 år gammel, og Maria Cathrine døde i juli 1817, 78 år gammel

Anna Kirstine, der var tvilling, fra 1742 blev i januar 1783 gift med feldberedersvend Jens Christensen. Parret bosatte sig i Adelgade i Fåborg. Anna Kirstine døde i april 1788, 45 år gammel, og Jens, der var blevet gift igen, døde i februar 1808, 52 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Henrich Abrahamsen var svarrer som hans far og farfar havde været det før ham

Henrich boede i Fåborg og var Aages tip-tip-tipoldefar

Fåborg kirke

I 1750 skiftede man i Fåborg fra Calvinismen til Lutheranismen

Set på Wikipedia:

"Calvinisme er en kristen trosretning bl.a. baseret på reformatoren Jean Calvins lære. De kendteste elementer i læren er prædestinationslæren og billedforbudet; i calvinistiske kirker har man ikke billeder, kun skriftsteder er tilladt som dekoration. 

Lutheranisme er en kristen tradition, mere specifikt den retning inden for protestantismen, der bygger på Martin Luthers reformideer og teologi

Et af kernepunkterne i den lutherske reformation var sola scriptura-doktrinen - den overbevisning, at den sande lære findes i "skriften alene". Lutheranismen lærer, at Bibelen er guddommeligt inspireret og at den er den endelige autoritet i alle læremæssige spørgsmål."

Motiv fra Fåborg

Motiv fra Fåborg

- Sidens top - Forsiden