Jørgen Jensen
1792 - 1870

Jens Jørgensen
1744 - 1803
Mette Rasmusdatter
 ca 1756 - 1812
Jørgen Clemendsen
 1710 - 1787
Dorthe Knudsdatter
ca 1718 - 1788
Rasmus -

Jørgen Jensen
1792 - 1870
Mette Cathrine Jeppesdatter
1803 - 1857
gift 25. oktober 1824 i Lumby, Odense Amt
9 børn døbt i Bederslev, Odense Amt
Kirsten Jørgensdatter Født 15. februar 1825
Død 29. december 1827
Jens Jørgensen Født 24. november 1826
Død 18. marts 1897 Bederslev
Hans Jørgensen Født 15. januar 1829
Død 2. juni 1885 Bederslev
Jeppe Jørgensen Født 27. juli 1831
Død 26. oktober 1847 Bederslev
Mads Jørgensen Født 22. september 1833
Død 1. juni 1844
Niels Jørgensen Født 27. juni 1836
Død: er ikke eftervist
Anne Cathrine Jørgensen Født 13. juni 1839
Død 29. marts 1841
Peder Jørgensen Født 13. juni 1839
Død 30. marts 1927 Skamby
Mette Marie Jørgensen Født 26. februar 1842
Død 19. december 1909 Ringive

Da Aages farmor Mette Marie Jørgensen blev døbt, står der ved hendes dåb,  at hun var datter af gårdmand gl. Jørgen Jensen og hustru Mette Cathrine Jeppesdatter i Bederslev

Jørgen Jensen blev født i november 1792. Ved hans dåb i Lumby står der i kirkebogen:

Jens Jørgen og Hust Mette Rasmusdatter af Lumbÿe, Deres Søn Jørgen, baaren Jf: Schebÿe, test: Hans Nielsen, Rasmus Nielsen, ? Madsen og Jeppe Hansens Hust: alle af Lb:

Den 25. oktober 1824 blev Jørgen Jensen og Mette Cathrine Jeppesdatter gift. Ved deres vielse i Lumby står der i kirkebogen:

Ungkarl Jørgen Jensen 32 Aar Søn af afgangne Jens Jørgensen og
Mette Kathrine Jeppesdatter 21 Aar Gmd Jeppe Jensens Datter af Lumby
Forlovere: Brudgommens Stedfader Hans Mads Rasmussen af Lykkegravene og hans broder Gmd Niels Jensen af Lumby, viet: 25. Octbr 1824

Jørgen og Mette Cathrine fik 9 børn i årene 1825 til 1842. Af disse børn døde de 3 som små

Mette Cathrine døde i juni 1857, 54 år gammel

Jørgen overlevede hende 12½ år og døde i januar 1870. Ved hans begravelse i Bederslev står der i kirkebogen:

Død: d 11 Januar, begravet: d 19 Januar, Jørgen Jensen, Aftægtsmand i Bederslev, alder: 77

Lidt om de 6 børn der voksede op:

Jens fra 1826 blev i juli 1865 gift med naboens datter Mette Marie Steffensen. Samtidig blev Jens's lillesøster Mette Marie Jørgensen blev gift med Mette Marie Steffensens storebror Poul. Jens og Mette Marie videreførte en overgang Jens's fødegård, gård nr 19 i Bederslev, men på et tidspunkt inden 1. februar 1890 var de flyttet fra gård nr 19 til gård nr 18 og boede som indsiddere hos deres bror og søster Poul Steffensen og Mette Marie Jørgensen. Hvor de har boet efter Poul Steffensens død i 1892 ved vi ikke, men måske hos nevøen Steffen der i nogle år efter sin fars død bestyrede gård nr 18. Jens døde som indsidder i marts 1897, 70 år gammel og Mette Marie døde i marts 1912, 79 år gammel

Hans fra 1829 blev i maj 1859 gift med husmand Jørgen Nielsens datter Karen Jørgensen fra Bederslev. Ved folketællingen i 1860 blev Hans registreret som "tømmermand og huusfader" og i 1880 som "huseier". Hans døde i juni 1885, ved hans begravelse i Bederslev står der i kirkebogen:"Død: den 2. Juni, begravet: den 6. Juni, Hans Jørgensen, Gift Hmd paa Bederslev Mark, død i Hjemmet, alder: 56, bemærkning: Selvmord (Hængning)". Karen døde knapt 25 år senere i maj 1910, 83 år gammel

Jeppe fra 1831 var kun 16 1/4 år gammel, da han døde af tyfus i oktober 1847

Niels fra 1836  blev i april 1873 i Nørre Nærå gift med Elisabeth Hansen. Den ene forlover ved deres vielse var Aages farfar Poul Steffensen, gift med Niels's lillesøster Mette Marie. Ægteparret bosatte sig på et husmandssted i Egense, Norup sogn. Vi har kunnet følge Niels og Elisabeth i Egense til og med folketællingen 1901, men herefter har vi ikke kunnet finde noget om dem

Peder fra 1839 var tvilling men hans søster døde som lille. Peder blev i april 1871 gift  med husmand Peder Hansens enke Anne Kirstine Rasmussen i Rostrup, hvor de bosatte sig efter vielsen og Peder ernærede familien ved at være husmand og væver. Den ene forlover ved deres vielse var Jens Jørgensen, Peders storebror. Peder døde i marts 1927, 87 år gammel og Anne Kirstine døde i december 1937, 95 år gammel

Mette Marie fra 1842 var Aages farmor og har sin egen side


Jørgen Jensen var gårdmand på gård nr 19 i Bederslev og Aages 
oldefar


Kort over noget af Bederslev 1809. Blå markering er kirken
Gul markering er Jørgen Jensens gård nr 19
Rød markering er Aages farfar Poul Steffensens gård nr 18

I Bederslev blev Jørgen Jensen kaldt gamle Jørgen Jensen eller Jørgen Jensen senior, fordi han var 3 år ældre end den anden Jørgen Jensen, der boede i byen på samme tid

Ved folketællingen i 1834 var der på gården:
Jørgen og hans kone
4 børn i alderen 8 til 1 år
1 aftægtskone på 81 år der blev forsørget af Jørgen
1 tjenestekarl
1 tjenestepige
1 inderst der var 21 år og bødker

Ved folketællingen i 1840 var der på gården:
Jørgen og hans kone
7 børn i alderen 14 til 1 år
1 tjenestekarl
1 tjenestepige

Ved folketællingen i 1845 var der på gården:
Jørgen og hans kone
4 børn i alderen 19 til 3 år
1 tjenestekarl
1 tjenestepige

Ved folketællingen i 1850 var der på gården:
Jørgen og hans kone
5 børn i alderen 24 til 8 år
1 tjenestepige

Ved folketællingen i 1860 var der på gården:
Jørgen der var enkemand
3 børn i alderen 34 til 18 år, alle ugifte
1 tjenestepige

- Sidens top - Forsiden